MADE IN AFRICA – makes the future for Africa

TILLVERKAT I AFRIKA - för framtid i Afrika. Situationsanalys januari 2024

MADE IN AFRICA – makes the future for Africa

Afrika är rikt på råvaror – men när inte tillverkningen sker i Afrika blir inte Afrika rikt. Exporten av råvaror gör att Afrika går miste om förädlingsvärdet, förblir beroende av import av konsumtionsvaror och kapitalvaror. Dessutom förlorar Afrika teknisk utveckling och arbetstillfällen för en befolkning som enligt FN växter snabbast i världen.
La Maison Afrique FAIR TRADE fokuserar på varor med högt förädlingsvärde, handlar inte med råvaror. Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.

Made in Africa – makes the future for Africa.
Nyttan, nödvändigheten och potentialen i lokal förädling av Afrikas råvaror framhålls av alltfler aktörer och med allt större emfas. Nedan ges fem exempel på betydelsefulla aktörer: Afrikanska Unionen (AU), Världsbanken, International Trade Center (ITC), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Afrika Import-Export Bank (AFREXIMBANK).

Afrikanska Unionen (AU) Skapandet av African Continental Free Trade Area (AfCFTA) är ett av Afrikanska unionens ”flaggskeppsprojekt” för att omvandla kontinenten till ett globalt kraftpaket. AfCTA innefattar 54 Afrikanska länder* och är därmed världens största frihandelsunion. AfCFTA skall i synnerhet främja handel med produkter med förädlingsvärde i Afrika samt även tjänster. Genom att minska handelshinder mellan Afrikanska länder, underlättar AfCFTA etablering av regionala värdekedjor. Detta gynnar investeringar och jobbskapande i Afrika.
Handel inom AfCTFA inleddes 1 januari 2021. Afrikanska Unionens tema för året 2023 var; "Acceleration av AfCFTA-implementering"

VärldsbankenAfrica's Pulse” är en analys av det som formar Afrikas ekonomiska framtid. Världsbanks-gruppen publicerar rapport två gånger årligen. Den senaste (hösten 2023) fokuserar på behovet av lokal förädling av Afrikas råvaror för ökad ekonomisk välfärd i Afrika. I synnerhet påtalas att förädlingen ger fler och bättre arbetstillfällen för Afrikas snabbt växande befolkning.
Därtill skulle ökad lokal förädling innebära större och säkrare inkomster till stadskassan i o m fler skattebetalare, mer diversifierad ekonomi, stabilare exportinkomster då råvarors volatila världsmarknadspriser ersätts av tillverkade varor. Större och säkrare inkomster är något Afrikanska länder är i stort behov av för att täcka investeringsbehov i infrastruktur, hälsa och utbildning.
Världsbanken konstaterar att det senaste decenniet inneburit en ekonomisk tillväxt i Afrika som varit helt otillräcklig för att bekämpa extrem fattigdom, öka välfärden, skapa arbetstillfällen – och hantera en eskalerande klimatkris. 

International Trade Center (ITC)** i samarbete med Afrikanska Unionen och EU. Rapporten ”Made by Africa – creating value through integration” visar på den stora nytta och potential som finns i att lokalt öka förädlingsvärdet i Afrikanska råmaterial före export. I rapporten framhålls handel under det afrikanska kontinentala frihandelsavtalet (AfCFTA) som en viktig möjlighet till att skapa regionala värdekedjor mellan företag i Afrikanska länder. Afrika har en mycket liten (2,3 %) andel av global export och Afrikas export består dessutom i hög grad av råmaterial.
Rapporten, som är baserad på mer än 10 000 intervjuer med Afrikanska företag, undersöker potentialen för värdekedjor i Afrika avseende läkemedel, barnmat, bomullskläder och bilar. De fyra sektorerna valdes utifrån 94 lovande värdekedjor. De fyra sektorerna speglar afrikanska mål att förbättra livsmedelssäkerhet, hälsa och tekniska färdigheter.
Även om rapporten visar på stor potential för regionala värdekedjor i Afrika, visar den även på utmaningar såsom:
- Infrastruktur (vägar, järnvägar etc) för handel mellan Afrikanska länder är dålig.
- Finansiering är svårtillgänglig och dyr för Afrikanska företag.
- Höga kostnader och osäker tillgång på elektricitet.
- Brist på stöd till verksamheter som återvinner skräp etc engagerar sig för miljöförbättrande produktion.
Rapporten ”Made by Africa – creating value throuh integration” publicerades november 2022. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Genom att utnyttja sina enorma resurser av material som behövs av högteknologiska sektorer och egna växande konsumentmarknader kan Afrikanska ekonomier bli av stor betydelse i framtida globala värdekedjor. - Detta skriver UNCTAD i sin rapport om ekonomisk utveckling i Afrika 2023.
Argument som framförs är att Afrikas stora tillgångar på kritiska mineraler och metaller (t ex aluminium, kobolt, koppar, litium, mangan) positionerar kontinenten som en attraktiv destination för tillverkning av t ex bilar, mobiltelefoner, solpaneler. Rapporten framhåller att en miljö som gynnar högteknologiska industrier skulle bidra till att höja lönerna på kontinenten.
Produktionskedjor i Afrika är dessutom en möjlighet för klimatet globalt: Kontinentens stora förnybara energipotential, särskilt inom solenergi, kan bidra till att minska beroendet av fossilbränslebaserade energikällor. – Men för närvarande går bara cirka 2 % av de globala investeringarna i förnybar energi till Afrika.
UNCTAD framhåller även att diversifiering av afrikanska ekonomier skulle öka deras motståndskraft mot framtida chocker.
Rapporten konstaterar dock att Afrika behöver betydande investeringar i infrastruktur för att stärka sin position som destination för produktionskedjor. Inhemsk industrin och lokala företag behöver även få bättre möjligheter att designa, anskaffa, tillverka och leverera.
UNCTAD understryker behovet av skuldlättnader för att afrikanska länder skall ha finansiellt utrymme att investera i sina leveranskedjor. Detta är i synnerhet behövligt eftersom afrikanska länder i genomsnitt betalar fyra gånger mer för att låna än USA och åtta gånger mer än europeiska ekonomier.
UNCTAD’s rapport ”Economic Development in Africa Report 2023” publicerades augusti 2023.

Afrika Import-Export Bank ***(AFREXIMBANK). AFREXIMBANK’s African Trade Report 2023 har titeln: "Export Manufacturing and Regional Value Chains in Africa under a New World Order". 
Citat ur rapporten; "Den fortsatta marginaliseringen av Afrika, som återspeglas i den stadigt minskande andelen av den globala handeln, är till stor del konsekvensen av den koloniala utvecklingsmodellen för resursutvinning. Trots pågående ansträngningar för att öka industriproduktionen, fortsätter Afrikas tillväxt att vara starkt korrelerad med dynamiken i råvarupriserna, i en värld där global handel och tillväxt till stor del har drivits av tillverkade varor med ökande tekniskt innehåll." (...)
"För att öka sin andel av den globala tillväxten och handeln och främja dess integration i den globala ekonomin måste kontinenten påskynda diversifieringen av sina källor till tillväxt och export genom att implementera proaktiv politik och investeringar som sätter länder som leder till värdeökning och utökad tillverkningsproduktion. " (…)
"Rapporten visar att fördelarna med en framgångsrik tillverkningsledd tillväxtmodell i Afrika kommer att vara omfattande, vilket kommer att öka handeln inom och utanför Afrika och minska regionens exponering för ogynnsamma handelsvillkor för råvaror, vilka till stor del varit ansvariga för Afrikas strukturella handelsunderskott och marginalisering på den globala ekonomiska och handelsarenan.”
Rapporten "Export Manufacturing and Regional Value Chains in Africa under a New World Order" publicerades i juni 2023.


*I augusti 2023 hade 54 av Afrikanska Unionens 55 medlemsnationer undertecknat AfCFTA, varav 47 inlämnat ansökan om AfCFTA-ratificering.

**) ITC är FN:s och WTO:s gemensamma organ, dedikerat till att hjälpa småföretag i utvecklingsländer att handla. ITC, som ursprungligen skapades av General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1964, har verkat sedan 1968 under gemensam överinseende av GATT/WTO och FN.
***) African Export–Import Bank är en panafrikansk överstatlig multilateral finansiell institution skapad 1993 under Afrikanska Utvecklingsbankens (AfDB) överinseende. AFRIMEX har 50 afrikanska medlemsländer, huvudkontor i Kairo och 5 regionala kontor.

Sammanfattningsvis: MADE IN AFRICA makes the future for Africa

_________________________________________________________________________________

La Maison Afrique FAIR TRADE är sedan start 1995 en icke vinstdriven Fair Trade organisation som stödjer och samarbetar med hantverkare på Madagaskar. Mission sammanfattas i logotypen: "Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. FAIR TRADE".
La Maison Afrique FAIR TRADE fokuserar på varor med högt förädlingsvärde, handlar inte med råvaror. Ett högt förädlingsvärde åstadkommes genom förädling av landets egna naturmaterial (eller återvinning av lokalt insamlat skräp) till färdiga konsumtionsvaror. La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment består huvudsakligen av hattar och väskor skickligt handgjorda av hantverkarnas lokalt växande naturfibrer; sisal, raffiapalmblad, bergsgräs eller halvgräs. Tillverkningsprocessen är i högsta grad manuell och kräver mycket hantverksskicklighet. Tillverkningen gör att viktig hantverkskunskap fortlever och utvecklas – samtligt som många bra arbetstillfällen skapas. Tillverkningen är dessutom klimatsmart; naturfibrerna som används är skördade för hand och soltorkade, fibrerna skördas kontinuerligt från fleråriga växter. Färgämnen som används uppfyller krav för hälsa och miljö.
Inför tillverkning får hantverkarna räntefria lån av La Maison Afrique FAIR TRADE. Lånet täcker varans hela värde och hela tillverkningsperioden. Hantverkarna får även stöd i form av exportadministration, marknadsinformation och beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete.
Samtliga varor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är genuina hantverk som tillverkats av landets egna naturmaterial (eller lokalt insamlat skräp).
Samtliga varor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är certifierade av Ministère de l’Artisanat et des Metiers som « Produits Artisanaux fait main », d.v.s. handgjorda hantverksprodukter.


Foto överst: Designers och hantverkare av hattar och väskor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment. Fr höger: Madame Raton med hatt och axelväska, Madame Rose flätar hattar av naturvita raffiapalmblad, Madame Olga med hatt och korgväska.

Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. Fair Trade hattar, väskor, present och interiör. Genuint hantverk med ekologi i fokus. Grossist

La Maison Afrique FAIR TRADE

  • +46 (0) 706017777
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Trustorps Gård
    311 65 Vessigebro
    SVERIGE

  • VAT/Orgnr: SE556526323201