Världsmiljödagen 5 juni 2023

#BeatPlasticPollution

Världsmiljödagen 5 juni 2023

FN:s miljöprogram (UNEP) tema för Världsmiljödagen den 5 juni 2023 fokuserar på lösningar på plastföroreningar under kampanjen #BeatPlasticPollution. 

Utbredda föroreningar, nedbrytning av biologisk mångfald och klimatinstabilitet är de mest pressande planetkriserna i vår tid. Den snabba tillväxten av plastproduktion utgör allvarliga hot mot jordens naturliga system, som livet beror på, och det förväntas bli värre. Plastföroreningarna står i skarp motsättning till agendan 2030 och de hållbara utvecklingsmålen (SDG) som världen har kommit överens om.
FN-samtal om internationella åtgärder för att minska plastavfallet: 2 Mars 2022 godkände statschefer, miljöministrar och andra representanter från FN:s medlemsstater en historisk resolution vid FN:s miljöförsamling för att stoppa plastföroreningar och skapa ett internationellt rättsligt bindande avtal senast 2024. 

Att fortsätta med business-as-usual är helt enkelt inte ett alternativ.

Som människor behöver vi alla agera nu och på alla nivåer.

Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade-hantverk av naturmaterial.*)

---

Plast förorsakar problem under hela sin livscykel:

Plastens råmaterial
Ett stort problem med plast är att över 99 % av den är gjord av kemikalier med ursprung i fossila bränslen. Alltså inte förnybara. Fossila bränslen och plastindustrin är djupt sammankopplade.

Plast förorenar under tillverkning:
När plast tillverkas är det av giftiga material som bensen och vinylhydroklorid. Dessa kemikalier är kända för att orsaka cancer och tillverkningsbiprodukterna förorenar vår luft och mark. Den typ av plast som är den största källan till dioxin är PVC.
Ftalater är en annan giftig kemikalie som läggs till plast för att göra dem mjukare och mer böjliga. Det är känt att det påverkar vår fertilitet, stör våra endokrina körtlar, ger fosterskador och andra hälsoproblem. Problemet med ftalater är att de inte är kemiskt bundna till produkterna, så de förångas lätt i luften.

Plast förorenar under tiden den används:
T.ex. plast såsom syntetiska fibrer som polyester, nylon, akryl genererar mikroplaster vid tvätt. Plastpolymerer är en nyckelingrediens i många former av färg vilken kan läcka ut i miljön när de appliceras på föremål, eller genom normalt slitage och borttagning. Enligt forskare hamnar 1,9 miljoner ton färg i haven och vattendragen varje år

Plast förorenar efter det att den kasserats:
Statistik visar att endast cirka 9 % av världens plastavfall återvinns. Av resten förbränns cirka 19 %. Förbränning av plast frigör svart kol (sot), vilket bidrar till klimatförändringar och luftföroreningar. Det mesta plastavfallet dumpas på land eller i havet. Tyvärr är plast inte biologiskt nedbrytbart. Istället bryts det ner till mikroplaster (fragment som är mindre än 5 mm långa) och ännu mindre nanoplaster. Mikroplaster och nanoplaster kan ha betydande negativa effekter på det marina livet, den biologiska mångfalden och ekosystemens funktion. De är kända för att suga upp föroreningar som rinner från land till havet, inklusive läkemedels- och industriavfall. Toxiciteten kan överföras genom näringskedjan när marina arter äter och äts.

---

Plast och klimatförändringar:
Plastprodukter skapar utsläpp av växthusgaser under hela deras livscykel. Om inga åtgärder vidtas kan utsläppen av växthusgaser från produktion, återvinning och förbränning av plast stå för 19 procent av Parisavtalets totala tillåtna utsläpp år 2040 för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.
Plastföroreningar påverkar havet som kolsänka: Under de senaste åren har det blivit en ökad angelägenhet att skydda havet och haven för att tackla klimatförändringarna. Havet är planetens största kolsänka och lagrar så mycket som 90 procent av den extra värme som koldioxidutsläppen har fångat i vår atmosfär och en tredjedel av den extra koldioxid som genererats sedan den industriella revolutionen. Kol binds i varje del av havet, särskilt mangrove, sjögräs, koraller och salta kärr. Ju mer skada vi gör på våra hav och kustområden, desto svårare är det för dessa ekosystem att både kompensera och förbli motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Plastföroreningarna är Orättvisa:

A) Orättvisa mellan människor och alla andra levande varelser på planeten:
"Only we humans make waste that nature can't digest." Det är orden av oceanograf kapten Charles Moore, som upptäckte Great Pacific Garbage Patch 1997. Och, naturligtvis, talar han om plast. Plasternas effekter på det marina livet sträcker sig från fysiska eller kemiska skador på enskilda djur, till bredare effekter på biologisk mångfald och ekosystems funktion, dvs plastföroreningarna drabbar fåglar, fiskar och alla däremellan. Endast människor kan dock beskyllas för att vara upphov till plastföroreningarna.

B) Orättvisa mellan ekonomiskt rika och fattiga länder:
Effekterna av plastföroreningar märks inte lika över hela världen. Rika länder producerar mer plastavfall, som alltför ofta överförs till fattigare länder. Samhällen i utvecklingsländer är minst kapabla att hantera den miljömässiga, hälsomässiga, sociala och kulturella bördan av plastföroreningar på grund av brist på statligt stöd eller medel. Det betyder att kvinnor, barn, avfallsarbetare, kustsamhällen, ursprungsbefolkningar och människor som är beroende av havet känner av effekterna mer intensivt, särskilt när de flyttar eller bränner felhanterat avfall. Även dessa länders ekonomier skadas av plastföroreningarna.

C) Orättvisa mellan generationer:
Enligt uppgifter från OECD finns det redan uppskattningsvis 30 Mt plastavfall i haven och uppskattningsvis 109 Mt ackumulerat i floder. Mängden plastavfall som kommer ut i haven växer snabbt – och de kommande generationerna ärver ett enormt problem att sanera.

---

*) Säg nej till plast, säg ja till Fair Trade hantverk av naturmaterial.

Materialen i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment:
Varorna är samtliga tillverkade av naturmaterial eller (till en mindre del) lokalt insamlat, återvunnet skräp. Naturmaterialen utgörs främst av palmblad, gräs, olika sorters halvgräs, sisal. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Det är material som har tradition i hantverket och vars hållbara användning ger det vildväxande en plats i Madagaskars ekonomiska utveckling.

Tillverkning av varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment:
Ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial eller insamling av returmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell. Palmblad skördas genom regelbunden beskärning av palmer, gräs repas, halvgräs skärs etc. Naturfibrerna bereds med handdrivna processer och soltorkas. Merparten av naturfibrerna används ofärgade. I det fall färgning är aktuell används färgämnen som garanterat inte innehåller AZO-ämnen eller tungmetaller. Väskor sys samman av material bestående av handvävda eller flätade naturfibrer. Hattar flätas eller virkas av naturfibrer eller av handvävda raffiapalmblad, vilket är ett utmärkt material för tillverkning av kvalitetshattar. Hantverkarna är skickliga och noggranna i användningen av materialet. Miljöpåverkan i form av energianvändning och avfall är minimal. Kultur och naturvårdande myndigheter på Madagaskar kontrollerar och godkänner varorna före export. Samtliga varor är certifierade av Ministère de l’Artisanat et des Metiers som « Produits Artisanaux fait main », d.v.s. handgjorda hantverksprodukter.

Transport av varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment:
100% av varorna båtfraktas från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial (återvunna kartonger och säckar) används. I Sverige: Produkterna packas i kartonger. Plast används inte som förpackningsmaterial. Kartongerna levereras till butikerna med lastbil.

Färdigvaror i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment:
Handgjorda produkter – konsthantverk såväl som brukshantverk – är produkter med identitet. Det är unika produkter som ofta får ett långt liv hos konsumenten. Hantverk är dessutom skapade av människor och kan därför förändras (t ex lagas) av människor. Slutligen: Då det absoluta flertalet varor i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment i sin helhet består av naturfibrer och är helt biologiskt nedbrytbara, kan de därefter återgå i det naturliga kretsloppet.

På foto: Fair Trade hatt och Fair Trade korgväska handgjorda av hantverkarnas lokala, förnyelsebara naturfibrer: soltorkade, naturvita raffiapalmblad och halvgräs.    

Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. Fair Trade hattar, väskor, present och interiör. Genuint hantverk med ekologi i fokus. Grossist

La Maison Afrique FAIR TRADE

  • +46 (0) 706017777
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Trustorps Gård
    311 65 Vessigebro
    SVERIGE

  • VAT/Orgnr: SE556526323201