Rättvis Handel-sortiment
produktbilder och ordersedlar

Papperstillverkning
Anteimoro papper

Korghantverk
Sisal

Korghantverk
Raffia

Korghantverk
Gräs och vass

Trähantverk

Metallhantverk
Återvinning

Om La Maison Afrique FAIR TRADE

Rättvis Handel-rörelsen

Miljöengagemang

Kalender & nyheter

Länkar

Hemsida på svenska

Homepage in English

La Maison Afrique FAIR TRADE är en Rättvis Handel organisation,
certifierad av the World Fair Trade Organization.
18 år av nära samarbete med hantverkare på Madagaskar.
Grossistlager i Sverige, export. Sortimentet omfattar hattar, korgar, väskor, interiör och present varor.
Välkommen att beställa återförsäljarkatalog och prislista till er butik: info@la-maison-afrique.se
Telefon: 0346-22168

In English? Click here!

Fair Trade sortiment
Hos La Maison Afrique FAIR TRADE är allt av natur- eller retur material.
Hantverk från småskalig, miljövänlig tillverkning. Båtfraktat. Fair Trade

La Maison Afrique FAIR TRADE

Sedan start 1995,  är La Maison Afrique FAIR TRADE  en icke vinstdriven Fair Trade organisation som stödjer och samarbetar med hantverkare på Madagaskar. 

La Maison Afrique FAIR TRADE "raison d'ętre" sammanfattas i logotypen: "
Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. FAIR TRADE".
Materialen som används är lokala natur eller returmaterial.  Tillverkningen är småskalig och miljövänlig. Varorna båtfraktas från Madagaskar till Sverige.
Hantverkarna stöds bl a genom räntefria lån, exportadministration, marknadsinformation och regelbundna beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete. 
Handeln fokuseras på varor med högt förädlingsvärde. La Maison Afrique FAIR TRADE handlar inte med råvaror.  Det koloniala handelssystemet byggde på att Afrika var  råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.
La Maison Afrique  FAIR TRADE har grossistlager i Sverige, varorna säljs via butiker, institutioner och församlingar. La Maison Afrique FAIR TRADE informerar aktivt i olika Europeiska forum om varorna och betydelsen av Fair Trade.
 
La Maison Afrique FAIR TRADE  är en Fair Trade organisation certifierad av the World Fair Trade Organization (WFTO). WFTO' s 10 kriterier för Fair Trade organisationer  Rubriker nedan, för texten i sin helhet klicka här.
1) Skapa möjligheter för de ekonomiskt marginaliserade
2) Öppenhet och dialog
3) Rättvisa handelsrelationer
4) Betala ett rättvist pris
5) Säkerställa inget barnarbete eller tvångsarbete
6) Engagemang mot diskriminering, för jämställdhet mellan man och kvinna. Föreningsfrihet.
7) Säkerställa goda arbetsförhållanden
8) Tillhandahålla kapacitetsbyggande
9) Informera om Rättvis Handel
10) Respekt för natur och miljö

Hur verifieras att regler efterföljs?
Verifiering av att kriterierna uppfylls utförs i ett första skede i form av godkännande från the World Fair Trade Organization av s.k. Self Assessment Report. Rapportering är obligatorisk vartannat år.
Medlemmar har rätt att ta del av handelspartners Self Assessment Reports.
Ett slumpmässigt urval av rapporterna verifieras av externa kontrollanter.

Läs mera om the World Fair Trade Organization, klicka här
läs mera om La Maison Afrique FAIR TRADE, klicka här

Korgar

Väskor

Les  Nécessaires

Smycken

Hattar aventure

Hattar derby

Hattar ā la campagne

Ordning
&Reda

Anteimoro
papper

Metall
återvinning

Det dukade
bordet

Julkrubbor,
Ljusstakar, Änglar

Present
förpackningar

Rättvis Handel;
metod att stödja och bevara natur och kultur på Madagaskar

Papperstillverkning
Anteimoro papper

Korghantverk
Sisal

Korghantverk
Raffia

Korghantverk
Gräs och vass

Trähantverk

Metallhantverk
Återvinning